Partnerzy

 

Zabrze - oficjalna strona Urzędu MiastaZabrze - serwis
oficjalna strona Urzędu Miasta

sekapSystem Elektronicznej Komunikacji
Administracji Publicznej

Górnik Zabrze SSA -  oficjalna stronaGórnik Zabrze SSA
oficjalna strona

SKS Gwarek Zabrze - oficjalna stronaSKS Gwarek Zabrze
strona oficjalna

Polski Związek Gimnastyczny - oficjalna stronaPolski Związek Gimnastyczy
strona oficjalna


Rada Dzielnicy Osiedle Tadeusza Kotarbińskiego

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej MBSBiuletyn Informacji Publicznej MBS

Projekty i programy edukacyjne

Miejska Bursa Szkolna w Zabrzu włączyła się do udziału w ogólnopolskich kampaniach oraz programach edukacyjnych.

 

      Honorowy Patronat nad Programem "Żywienie na wagę zdrowia" objął Rzecznik Praw Dziecka Pan Marek Michalak. Odpowiednie żywienie dzieci i młodzieży jest gwarancją zdrowego rozwoju oraz podstawą ich przyszłych przyzwyczajeń żywieniowych. Celem programu jest: wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży poprzez odżywianie i propagowanie aktywności fizycznej, poprawa jakości żywienia dzieci i młodzieży w żłobkach, przedszkolach i szkołach, podniesienie świadomości rodziców w kwestii „odżywianie dzieci i ich aktywność fizyczna, a pozytywne skutki zdrowotne w przyszłości”.

 

      Mądre żywienie-zdrowe pokolenie„Mądre żywienie-zdrowe pokolenie” to program badawczo edukacyjny prowadzony przez Polskie Towarzystwo Dietetyki we współpracy z partnerem strategicznym- Fundacją Coca-Cola. Celem programu jest wsparcie wychowawców w edukacji prozdrowotnej młodzieży, promowanie zdrowego stylu życia, przeprowadzenie oceny wiedzy żywieniowej i stanu odżywienia młodzieży oraz opracowanie raportu oraz wytycznych PTD w zakresie zasad racjonalnego żywienia młodzieży.

 

Twoje dane – twoja sprawa     Już po raz kolejny od września 2014 roku rozpoczynamy udział w IV edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Twoje dane – twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”. Jego celem jest podnoszenie wiedzy dotyczącej ochrony danych osobowych i prawa do prywatności - zarówno wśród nauczycieli, jak i uczniów.

 

Palenie jest słabe     „Palenie jest słabe” to kampania antynikotynowa zorganizowana przez Stowarzyszenie MANKO przy wsparciu Ministerstwa Zdrowia. W ramach kampanii odbywają się spotkania z młodzieżą szkolną oraz pedagogami w stolicach pięciu województw Polski: małopolskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, śląskiego i podkarpackiego. Ambasadorami akcji zostały gwiazdy ekranu, muzyki i sportu min. Paulina Sykut- Jeżyna, Natalia Lesz, Piotr Kuleta, Rafał Brzozowski.

 

      ZBIERAJ BATERIE! to długofalowy, ogólnopolski program edukacyjny dla szkół o tematyce związanej ze zbiórką i recyklingiem zużytych baterii i akumulatorów. Mając świadomość jak ważna jest edukacja ekologiczna przygotowaliśmy w ramach programu szereg działań, mających na celu zaangażowanie dzieci i młodzieży w problemy związane z ochroną środowiska. Program ZBIERAJ BATERIE! ma na celu kształtowanie wśród dzieci  i młodzieży prawidłowych postaw i nawyków, poprzez działania praktyczne oraz uświadomienie najmłodszym, zagrożeń wynikających z nieprawidłowego postępowania z odpadami niebezpiecznymi.OrganizatoremOgólnopolskiego Programu Edukacyjnego dla Szkół ZBIERAJ BATERIE! jest Zakład Gospodarki Komunalnej Organizacja Odzysku Biosystem SA.


     Zbieramy nakrętki i nakręcamy pomoc dzieciom!
 Celem akcji jest pomoc chorym dzieciom. Zbieranie przez nas  plastikowych nakrętek to prosty sposób, aby komuś pomóc. Zbieramy każdą plastikową nakrętkę, bo  jest dla nas cenna!  Zebrane nakrętki oddajemy Fundacji Pomagamy z Uśmiechem, która zgromadzone środki kieruje na pomoc potrzebującym dzieciom. Misją  Fundacji jest pomoc chorym dzieciom w przywróceniu im zdrowia oraz uśmiechu. Fundacja kieruje swoją pomoc wyłącznie do dzieci dotkniętych ciężką chorobą lub skutkam nieszczęśliwego wypadku, które nie ukończyły 18 roku życia.

 

     Celem akcji Góra Grosza jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych, kwalifikowanych rodzin zastępczych oraz dla najbardziej potrzebujących domów dziecka, które realizują prorodzinne programy wychowawcze. Od dwunastu lat patronat nad akcją obejmuje Ministerstwo Edukacji Narodowej.

 

          W naszej Bursie organizowana jest zbiórka jedzenia i artykułów potrzebnych dla zwierząt ze schroniska „Psitul mnie” w Zabrzu. Prosimy o przynoszenie; karmy suchej i mokrej (puszki), makaronów, kasz, ryżu: akcesoriów do ocieplania bud; koców, ręczników, narzut: akcesoriów pielęgnacyjnych; szamponów, szczotek oraz zabawek. Prosimy o pozostawienie ich w wyznaczonym miejscu. Zebrane produkty i akcesoria pomogą wielu zwierzętom przetrwać zimę Z góry dziękujemy za udział w akcji.

 

         Kluby Naszej Ziemi to grupy zapaleńców: dzieci, młodzieży i dorosłych, którym nie jest obojętny los otaczającego środowiska. Ich liczba sięga prawie 200 i można je spotkać w całej Polsce. Klub ma na celu poprawę lub ochronę lokalnego środowiska, a jego głównym założeniem jest kształtowanie u młodzieży świadomości proekologicznej oraz poczucia odpowiedzialności za środowisko, w którym żyjemy.Mogą to być sprzątania, monitoringi, lekcje otwarte, warsztaty, pikniki, konkursy, happeningi, śpiewanie piosenek, częstowanie sałatkami z lokalnych produktów.

 

         Klub Szkół UNICEF powstał w ramach Polskiego Komitetu Narodowego UNICEF . Jego celem jest: przybliżenie wychowankom sytuacji ich rówieśników z różnych części świata, zaangażowanie wychowanków we współpracę z UNICEF w ramach międzynarodowych akcji i projektów, propagowanie idei tolerancji międzykulturowej, międzynarodowej, otwartości na inne kultury, zbieranie środków na ratowanie życia dzieci z różnych części świata, poznawanie kultury i obyczajów rówieśników w innych krajach, budzenie świadomości społecznej i aktywnej postawy wobec zastanej rzeczywistości międzynarodowej.